ماسوله در گوگل

ثبت جهانی

تصاویر

پایگاه میراث فرهنگی ماسوله

کتاب زادگاه من ماسوله آماده انتشار می شود.

کتاب زادگاه من ماسوله، کتابی است که با هدف آشنایی بیشتر کودکان ماسوله ای با مقوله میراث فرهنگی و اهمیت حفاظت آن تدوین شده است. در این کتاب مفاهیم میراث فرهنگی با زبان...

فضیلت شب قدر از منظر امام صادق (ع):

از کتاب خدا استفاده می‌شود که شماره ماههای سال نزد خداوند، دوازده ماه است و سرآمد ماهها ماه رمضان است و قلب ماه رمضان لیلة القدر است.  

مطالب ویژه

  • موزه ماسوله
  • غذاهای محلی
  • سوغات
  • موسیقی
  • کتابخانه