ثبت جهانی

MASOULEH

تصاویر

پایگاه میراث فرهنگی ماسوله

بازنگری مطالعات عرصه و حریم ماسوله به تصویب رسید

IMAGE

 بازنگری حریم و عرصه منظر فرهنگی ماسوله تصویب شد فرهاد نظری؛ مدیر کل ثبت آثار و حفظ میراث معنوی و طبیعی کشور، گفت: بازنگری «حریم و عرصه منظر فرهنگی ماسوله» در جلسه...

زندگی در ماسوله

IMAGE

زندگی در ماسوله، مجموعه تصاویری است از زندگی اهالی ماسوله که توسط مهندس آرش خارابی، از همکاران پایگاه میراث فرهنگی ماسوله ثبت گردیده است.  تصاویر زیر مربوط به خانه...

مطالب ویژه

  • موزه ماسوله
  • غذاهای محلی
  • سوغات
  • موسیقی
  • کتابخانه